PCOS ve Genetik

Polikistik Over Sendromu’nun genetik olarak geçişli olduğunu düşündüren bulgular gittikçe artmaktadır. Kız kardeş, erkek kardeş ve çocuklarda aynı probleme sahip olma şansı %50 dir. İnsülin direnci PCOS ailelerinde toplanmaktadır ve bu durumdan erkek bireylerde etkilenmektedir. PCOS’de görülen hiperandrojenizm ve hiperinsülinemi ilişkisi yüksek insülin düzeyinin yumurtalıklarda erkeklik hormonunun yapımını uyarmasının genetik bir faktörden etkilendiği üzerinde durulmaktadır.

İnsülin rezistansı PCOS ailelerinde toplanmaktadır ve bu durumdan erkek bireylerde etkilenmektedir. Yapılan çalışmalarda PCOS’lu kadınların aileleri tarandığında birinci derece akrabalarda sıklıkla kanda yüksek insülin seviyeleri olduğu saptanmıştır. PCOS‘lu kadınların ailelerinde β-hücresinin az çalışmasının genetik geçişli olduğu çalışmalarda gösterilmiştir. Yine yapılan çalışmalarda PCOS‘lu kadınların kızkardeşlerinin de yüksek insülin seviyeleri ve azalmış glukoz/insülin oranları saptanmıştır. PCOS’lu kadınların erkek kardeşlerinde de yükselmiş DHEA-S düzeyleri olduğu saptanmıştır.

PCOS ve GenetikPCOS gelişimi ile ilgili olduğu düşünülen genler P450c 17α enzimini kodlayan CYP17A geni, P450 yan zincir kırılma enzimini kodlayan CYP11A geni, insülin geni ve değişken sayıdaki ikili yineleyen/VNTR sekanslarıdır. PCOS bulunan kadınların annelerinde dislipidemi, yüksek androjen ve insülin direncinin serum markerleri saptanmıştır.

Recent Posts

Leave a Comment

twenty + 14 =

Doktora Sor

Sorunuzu yazın doktorunuz cevaplasın.

Start typing and press Enter to search